Serurubele o mo kae?

R85,00

4 in stock

4 in stock

Add to wishlist

Bella o nyamile ka gore semamaretšo sa serurubele sa gagwe se timeletše. O se nyakile gohle – ka pafong, fase mošobeng wa plaka le ka lethopong la meetse, eupša ga a se hwetše. Mmane Joy, moagišane wa gagwe, a re go bona gore o nyamile, a bontšha Bella dirurubele ka moka tše dibotse ka serapeng. Ge serurubele se kgoma lerama la Bella, o a boela o thaba gape.

Additional information