Go nna Phala

R85,00

2 in stock

2 in stock

Add to wishlist

Go jang go nna phala? A o kgona go akanya o eme ka maoto a le mane go na le a mabedi? Go ka nna monate ofe go nna le mogatla o o tshoparaganeng le dinaka tse di ipoapoeletsang. Ke eng gape se phala e nang le sona se se mo dirang gore a kgethege?

Additional information