-50%

Abahlobo abangummangaliso

R42,50

You save R42,50

408 in stock

408 in stock

Add to wishlist

Ukwenzakala kukaDakarai kwakuthetha ukuba ngeke akwazi ukudlala ikatala yakhe ekonsathini, konsathi leyo babeyisebenzele nzima kakhulu yena nomhlobo wakhe uSindiswa. Yabadanisa ke le nto, de wayitshintsha imeko eyayiza kuba mbi yantle ummelwane wabo omtsha. Bagqibela besiba neyona konsathi imnandi nomhlobo wabo omtsha, okwaba mnandi kakhulu kukuba wakwazi naye ukudlala ngeyakhe indlela ekonsathini uDakarai.

Additional information