Ithute go Gola: Re rekiša mae

R108,00

5 in stock

5 in stock

Add to wishlist

Karabo le Lethabo ba lora ka go ba le dipaesekela tša bona. Rakgolo o tla ka leano la go thuša bana go ikhweletša tšhelete ya bona ya ka morabeng. Ba tla hlokomela dikgogo le go rekiša mae. Na ba tla kgona go boloka tšhelete ye e lekanego go phethagatša ditoro tša bona? Tsenela boipshino bja bohlagahlaga bja bogwebi le bana.

Additional information