-50%

Ithuteng ho iketsetsa tjhelete: Mahe a rekiswang

R54,00

You save R54,00

865 in stock

865 in stock

Add to wishlist

Thabo le Karabo ba labalabela ho ba le dibaesekele. Ntatemoholo o tla ka leano le tla ba thusa ho iketsetsa tjhelete. Ba tla lokela ho hlokomela dikgoho mme ba rekise mahe a tsona. Ana e be ba tla kgona ho bokella tjhelete e tla lekana ho reka seo ba se labalabelang? Kena leetong lena le thabisang la ho iqalla kgwebo le ditloholo tsa Ntatemoholo.

Additional information