Amagorha eNkunkuma ePhinda iSetyenziswe

R91,00

10 in stock

10 in stock

Add to wishlist

Sisonke singagcina iplanethi yethu icocekile! Ungcoliso lusisisongelo ebantwini, kwizilwanyana nezityalo ezikwiSijikelezilanga esinguMhlaba. Ukutyelela kukaRonnie Recycler iklasi kaMiss Sibiya eyibonisa indlela yokuphatha inkunkuma ephinda isetyenziswe kugcina uMhlaba ucocekile kwaye usempilweni. Abantwana bafunda ngooR abathathu benkunkuma ephinda isetyenziswe nendlela yokwenza ithoyi evuyisayo ngezinto eziyinkunkuma. Masihambisane nabo ekubeni ngamaGorha eNkunkuma ePhinda iSetyenziswe!

Additional information