-50%

Amajoni okulwa intsholongwane

R45,50

You save R45,50

675 in stock

675 in stock

Add to wishlist

Lo bhubhane uyiCOVID19 ubangele ukuqhambuka kwesifo esosulela kakhulu kwihlabathi lonke jikelele. Le ntsholongwane ikhawulezile ukusasazeka kuMzantsi Afrika uwonke. Ingaba iklasi kaMiss Sibiya iza kukwazi ukuzikhusela kunye nabanye kule ntsholongwane nezinye zizonke iintsholongwane ezikhohlakeleyo?

Additional information