-50%

Balwantshi ba Kgotlelo

R45,50

You save R45,50

850 in stock

850 in stock

Add to wishlist

Polanete ya Lefatshe, legae la rona, e tsweletse go nna leswe. Kgotlelo e tshosetsa batho, diphologolo le dimela. Mme Sibiya o isa phaposi ya gagwe leetong la go ithuta go feta ka ga kgotlelo ya mowa, metsi le naga. A ba tlaa kgona go sireletsa Lefatshe? A re ba saleng morago mo tekelelong e ya botlhokwa!

Additional information