-50%

UNdlovu uthola abengakwazi ngaye

R42,50

You save R42,50

391 in stock

391 in stock

Add to wishlist

UNdlovu wayengayithandi indlela abukeka ngayo – wayezibona emkhulu futhi emubi. Futhi wayecabanga sengathi wonke umuntu umbona njengendaxandaxa. Wayefisa ukuba mncane njengomngani wakhe uGundwane, yena owayelokhu emtshela ukuthi unamandla futhi ubalulekile. Kodwa uNdlovu awazange amduduze amazwi kaGundwane ngisho neseluleko somngane wakhe uBhubesi asisizanga ngalutho. Kodwa kwathi ekugcineni, kwaba nesimo esinobungozi esenza ukuthi uNdlovu azibone ngenye indlela.

Additional information