UGilindoda ufumana ikhaya lakhe lanaphakade

R85,00

12 in stock

12 in stock

Add to wishlist

UGilindoda yinja elusizi kwaye elilolo, noPhiwe ke naye yinkwenkwe elusizi kwaye elilolo. Badibana ngebhaqo kwaye baba nosuku olumnandi kunye. Fumanisa ukuba kulula kanjani na ukwenza umhlobo ngokusasazelwa nje ngentlabathi egcwele umhlakulo.

Additional information