-50%

UBonga noBongiwe

R32,50

You save R32,50

537 in stock

537 in stock

Add to wishlist

Amawele, oBonga noBongiwe, bayazethula kanye nomndeni wabo kumfundi osemncane. Ngenkathi benza lokho, bakhomba amalungu omzimba kanye nobuso, futhi bachaze ngokuthi umsebenzi walawo malungu. Kugqanyiswa nezihlobo ezahlukene ngokwethula abazali bazo, ogogo nomkhulu, uanti kanye nodadewabo omncane, bonke bahlala ndawonye. Size sazi nangenja yabo abayifuyile! Ekugcineni, ukubaluleka kobudlelwano obuhle emndenini, kanjalo nokwenza nokuthokozela izinto ndawonye kuyagcizelelwa.

Additional information