Tharollo ya sebele ya Tsebe Melelemela le Tlou Makgola

R85,00

6 in stock

6 in stock

Add to wishlist

Ke lehlwetla, mme makgasi a qala ho pona, a ba mafubedu, a mang a ba masehla a mang a ba masootho. Empa Tlou Mokadinyana o na le aleji ya dijo tsohle ha e se makgasi a matala. Batswadi ba hae, e leng Tsebe Melelemela le Tlou Makgola ba kgathatsehile ka lebaka la sena. Jwale diphoofolo di epa pitso mme di fumana keletso ho Sephooko Masene. Na leano la Sephooko le tla sebetsa?

Additional information