-50%

Ndifuna izipeksi zam!

R42,50

You save R42,50

433 in stock

433 in stock

Add to wishlist

Nanku umntu egilwa, nanko ubhaka nesikhafthina zilahleka, kucace gca ukuba ngubani umoni: yintombazana efikayo, uLettie. Ucinga ukuba liphelele apho ibali? Fumana into efunyaniswa ngaba bahlobo basesikolweni ngoLettie nto leyo etshintshe iingqondo zabo.

Additional information