-50%

Naledi o tlotla ka legakabe le le latlhegetsweng tšhisi

R62,10

You save R62,10

850 in stock

850 in stock

Add to wishlist

Mo bokaelong ba Seaforika, legakabe NALEDI, o tlotla dikgang tse di monate tse di tla thusang bana ba rona go ithuta meono ya maitsholo. Mo kgannyeng e, ba tla ithuta gore “boikgogomoso bo ka go tsietsa bonolo mo o sa solofelang teng”. E tlotliwa gape segolo go bana ba Aforika.

Additional information