-50%

Naledi o bolela ka ga notshe le tsie

R62,10

You save R62,10

531 in stock

531 in stock

Add to wishlist

Le tlhagisitswe mo lemoragong la Seaforika, NALEDI mokgatitswane o o ratang go lebelela letsatsi o anela mainane a a itumedisang a a tlaa thusang bana ba rona go ithuta ngwao ya tshiamo. Mo leinaneng le, ba tla ithuta gore “motho o tlhoka go ipaakanyetsa dinako tsa pitlagano”. Se anetswe gape segolo thata go direla bana ba Aforika.

Additional information