-50%

Naledi o bolela ka ga legakabe le le nyorilweng

R62,10

You save R62,10

534 in stock

534 in stock

Add to wishlist

Le tlhagisitswe mo lemoragong la Seaforika, NALEDI mokgatitswane o o ratang go lebelela letsatsi o anela mainane a a itumedisang a a tlaa thusang bana ba rona go ithuta ngwao ya tshiamo. Mo leinaneng le, ba tla ithuta gore “fa motho a ikaeletse go dira sengwe, a ka dira ka gotlhe go se fitlhelela”. Se anetswe gape segolo thata go direla bana ba Aforika.

Additional information