Na hwa kgantsha? Ho time?

R85,00

2 in stock

2 in stock

Add to wishlist

Ha o kgone ho bapala dipapadi tsa video ha motlakase o le siyo, empa ke lebaka le letle la ho baleha ho etsa mosebetsi wa sekolo! Haeba o nahana hore mosebetsi wa sekolo o etsetswang lapeng o a tena, utlwa hore na Nkgono a ka fetola maikutlo a hao jwang.

Additional information