Go rora ga ga Kgantse

R85,00

4 in stock

4 in stock

Add to wishlist

Kgantse, tawana, o ne a nna le balelapa kwa sekgweng. Ene leboabuti ba le babedi ba rata go tshameka mmogo. Rrabona a swetsa go ruta gore ba itshole jang jaaka dikgosi tsa sekgwa. Thutiso ya ntlha e le gore ba rore jang le ka boikgantsho. Fa boabuti ba gagwe ba rora, Kgantse ene a ngaola fela jaaka katse. Kgantse a simolola go ikatisa. Tsatsi lengwe a kgona go rora le go boloka matshelo a boabuti ba gagwe. Ba ikgantsha tota ka Kgantse o ba bontsha boleng jwa boitshoko. Maleka ga se makgona!

Additional information