-50%

Icebo elikhulu likaNjovu noMagwa

R42,50

You save R42,50

370 in stock

370 in stock

Add to wishlist

Kusekwindla, amahlamvu aseqala ukuba bomvu, abe phuzi noma abe nsundu. Kodwa indlovu encane uKali udla amahlamvu aluhlaza kuphela ngoba amanye ayamgulisa. Lokhu kuyabakhathaza abazali bakhe uNjovu noMagwa. Izilwane ziyahlangana. UNdulu uza necebo. Ingabe icebo likaNdulu, isikhova, lizosebenza nje?

Additional information