-50%

Borotho jo bo monate

R54,00

You save R54,00

851 in stock

851 in stock

Add to wishlist

Mpho le Lesedi ba batla go itirela madinyana a bone. Koko o ba thusa ka leano la go jala mmidi mo tshingwaneng ya bone. Mpho le Lesedi ba dirisa mmidi go baka borotho le go bo rekisetsa ditsala le balosika. O beeletsa madi go dira eng? Kopana le mawelana mo tekelelong ya bone e e itumedisang ya go nna bagwebi.

Additional information