-50%

Bagwera ba papadi ya boto

R54,00

You save R54,00

1098 in stock

1098 in stock

Add to wishlist

Tsebo o nyaka go tsenela phadišano ya rakgwebo yo mokaone mmarakeng. O thabile kudu eupša o palelwa ke go tla ka kgopolo. O kgopela bagwera ba gagwe David le Leah thušo. Mmogo ba tla ka kgopolo ye botse kudu – ya go dira papadi ya boto ya gore bareki ba phadišanetše sefoka. Kgopolo ya bona e tla ba ya go kgotsofatša gore ba fenye? E ba le Tsebo le bagwera ba gagwe leetong la bona la borakgwebo.

Additional information