-50%

Ukutya okunempilo kokondla umzimba

R32,50

You save R32,50

933 in stock

933 in stock

Add to wishlist

Ukutya okunempilo okondla umzimba kohlulwe kwaba yimifuno, iziqhamo, nokutya okutyebileyo kwiproteni, njengeentlobo ezahlukeneyo zenyama, amaqanda, intlanzi kunye nemveliso zobisi, ezifana nobisi namaqanda. Iinqoba neembotyi, kunye nokutya okuphekiweyo okufana nesuphu kunye nesidudu, kuxoxiwe ngazo kananjalo. Ulwazi lunikiwe malunga neevithamini kunye neeminerali eziqulethweyo, ngokunjalo nexabiso lesondlo, ukusetyenziswa kunye neendlela zokukupheka. Abafundi kananjalo bafunda ngeendumba, kunye nemifuno eneengcambu kunye nenamagqabi. Ixabiso lamanzi, kunye nokulondolozwa kwawo, kunye nokuthamba njengenxenye yendlela yokuphila kuyagxininiswa.

Additional information