A thutlwa e ka latswa tsebe ya yona?

R127,65

3 in stock

3 in stock

Add to wishlist

Dintlha tse di itumedisang ka diphologolo tsa Aforika Borwa tsa ba ba simololang go buisa. Ka ditlhaka tse di bopilweng sentle le dipolelo tse dikhutshwane, babuisi ba rona ba bannye ba ka se kgaratlhe go lemoga mafoko. Ke mokgwa o montle wa go gatelela dinonofo tse di sa tswang go tlhabololwa tsa go buisa le go kwala ka tsela e e jesang monate!

Additional information