Zero le Wannabe: Jwala bo fetola boko ba hao

R86,25

504 in stock

504 in stock

Add to wishlist

Zero o ruta motswalle wa hae wa hlooho ya kgomo, Wannabe, ka diphetoho tseo jwala bo di etsang bokong. Wannabe o ne a batla ho ratwa empa a sa lemohe hore jwala bo ka beha maphelo kotsing. Ka diketso tsa ho se tsotelle tsa Kabelo, o ithutile hore ke ka lebaka la eng Afrika Borwa e sa batle ho bona motho ya kgannang a nwele.

Additional information