Zero le Wannabe: Bjala bo fetola bjoko bja gago

R86,25

498 in stock

498 in stock

Add to wishlist

Zero o ruta mogwera wa gagwe wa potego, Wannabe, ka diphetogo ka gare ga bjoko tšeo di bakwago ke bjala. Wannabe o be a nyaka go ratwa eupša a sa lemoge gore bjala bo ka bea maphelo kotsing. Ka ditiro tša Kabe tša go hloka šedi, o ithutile gore ke ka lebaka la eng Afrika Borwa e sa amogele gore motho a nwe a be a otlele.

Additional information