Zero le Wannabe: Alekhoholo e koafatsa boboko

R86,25

483 in stock

483 in stock

Add to wishlist

Zero o ruta tsala ya gagwe e kgolo, Wannabe, ka ga diphetogo tseo alekhoholo e di tlholang mo bobokong. Wannabe o ne a batla go fela a sa lemoge gore alekhoholo e baya matshelo mo kotsing. Ka ditiro tsa ga Lefa tse di senang maikarabelo, o ne a ithuta gore ke goreng Aforika Borwa e na le itshokelano ya lefela go go kgweetsa o itshietse.

Additional information