UZero noWannabe: Butshintsha ingqondo utywala

R86,25

504 in stock

504 in stock

Add to wishlist

UZero ufundisa umhlobo wakhe osenyongweni, uWannabe, malunga notshintsho olubangwa butywala ebuchotsheni. UWannabe wayefuna ukuduma kodwa engaqondi ukuba utywala bunokonakalisa ubomi. Ngokungakhathali kukaZola, wafumanisa ukuba kutheni uMzantsi Afrika ungakunyamezeli kwaphela ukusela uze uqhube.

Additional information