-50%

Thuhlwana wa Bohlokwa

R42,50

You save R42,50

1066 in stock

1066 in stock

Add to wishlist

Thuhlwana ke namane ya thuhlo e neng e thabetse ho ya sekolong moo e ka etsang metswalle e metjha. Mohla a qalang ho ya sekolong, o ile a lemoha hore o motelele ho feta diphoofolo tse ding tsohle. O ne a sa kgone ho etsa dintho ka tsela e tshwanang le diphoofolo tse ding, mme seo se ne se mo utlwisa bohloko. Diphoofolo tseo a neng a nahana hore etlaba metswalle ya hae di ile tsa qala ho mo soma le ho mo tsheha hobane a le motelele haholo. Di ne di sa batle ho bapala le yena hobane a sa tshwane le tsona. Ka letsatsi le leng, di ne di hloka thuso ya e mong e molelele, mme kaofela tsa ithuta hore ho tshwana le tsona, Thuhlwana o ne a le bohlokwa ka tsela ya hae.

Additional information