Setlha sa mmamoratwa sa ga Phatsimo

R85,00

5 in stock

5 in stock

Add to wishlist

Selemo, letlhabula, mariga kgotsa dikgakologo – ke setlha sefe se o se ratang go gaisa? Tla re bone gore Phatsimo o rata setlha sefe go gaisa. Go sa tshwenye gore go ntse jang kwa ntle, sa botlhokwa ke go itumela mmogo le ditsala le balelapa.

Additional information