-50%

Serurubele, o fa kae?

R42,50

You save R42,50

381 in stock

381 in stock

Add to wishlist

Bella o hutsafetse ka setikara sa serurubele sa gagwe se nyeletse. O se batlile gotlhe – mo bateng, mo phatlhaneng ya metsi le mo peiping, ga se bonale gope. Fa a bona khutsafalo e kana, moagisani Mmane Joy, o bontsha Bella dirurubele tsotlhe tse dintle mo tshingwaneng ya gagwe. Fa serurubele se tlhoma mo lerameng la ga Bella, o itumela gape.

Additional information