Sehlopha sa Mmino sa Sephaka Bohlwa

R85,00

5 in stock

5 in stock

Add to wishlist

Dikokwanyana di mathateng mme Sehlopha sa Mmino sa Sephaka Bohlwa se ntse se letsa mmino ho fapana le ho thusa bohle seholong ho bokella dijo bakeng sa mariha a tlang. Leha ho le jwalo, Sehlopha sa Mmino sa Sephaka Bohlwa se qetella se ntsha dikokonyana tse ding mathateng ka tsela e sa lebellwang ho hang.

Additional information