-50%

Naledi o tlotla ka mmutla le khudu

R54,00

You save R54,00

875 in stock

875 in stock

Add to wishlist

Mo bokaelong ba Seaforika, legakabe NALEDI, o tlotla dikgang tse di monate tse di tla thusang bana ba rona go ithuta meono ya maitsholo. Mo kgannyeng e, ba tla ithuta gore go na le ditsela di feta bongwe tsa go dira tiro. E tlotliwa gape segolo go bana ba Aforika.

Additional information