-40%

My eerste besoek aan die dokter

R51,75

You save R34,50

59 in stock

59 in stock

Add to wishlist

Ek’s nie bang nie is ’n reeks oor hoe om eerste ervarings te hanteer. Die doel is om kinders en hul ouers en onderwysers toe te rus om lewenskrisisse die hoof te bied, veral wanneer hulle dit vir die eerste keer beleef. Die lewensituasies wat aandag geniet, word nie in ’n kliniese handleidingstyl aangebied nie, maar wel uitgebeeld in die konteks van ’n ware, soms aandoenlike, wedervaring met geloofwaardige karakters met wie die leser kan identifiseer. Nie net word die leser as sulks gekonfronteer met die bepaalde situasie nie, maar hoe die karakters die wedervaring beleef en hanteer, dra ook indirek by tot die ontwikkeling van lewensvaardighede betreffende, onder andere, sosiale gedrag en interaksie (vriendskap, empatie, besorgdheid, begrip), kommunikasie, spandinamika en krisisbestuur in die algemeen.

Additional information