-50%

Masole a lwantshang dikokwanahloko

R45,50

You save R45,50

602 in stock

602 in stock

Add to wishlist

Molotsana yenwa ya tsejwang ka hore ke Covid19 o baka sewelo sa bohloko bo tshwaetsang lefatshe ka bophara. Vaerase ena e namela le Afrika Borwa kapelepele. Ana baithuti ba mofumahatsana Sibiya ba tla kgona ho itshireletsa le ho sireletsa ba bang vaeraseng ena le dikokwanahlokong tse ding kaofela tse mpe?

Additional information