Ke nyaka digalase tša ka!

R85,00

4 in stock

4 in stock

Add to wishlist

Yo mongwe o tšama a thula, gomme mokotla wa sekolo le dijo tša letena di a timela, go molaleng gore lehodu ke mang: mosetsana yo moswa, Lettie. Eupša seo ke kanegelo ka moka? Nyakišiša seo bagwera ba ba sekolo ba se utollotšego ka Lettie go fetola menagano ya bona.

Additional information