-50%

Jeffrey yo o kgethegileng

R42,50

You save R42,50

958 in stock

958 in stock

Add to wishlist

Jeffrey wa phudufudu o ne a itumeletse go ya sekolong le go dira ditsala tse di swa. Mo letsatsing la gagwe lwa ntlha, a lemoga gore o feta diphologolo tsotlhe ka boleele. O ne a retelelwa ke go dira dilo ka mokgwa o o tshwanang le wa diphologolo tse dingwe, mme seno se ne sa mo hutsafatsa segolo. Diphologolo tseo a neng a na le toro ya gore e tla nna ditsala, tsa nnela go tshegisa ka ene go bo a le moleele di ne di sa battle go tshameka le ene gonne a farologanen le tsona.

Additional information