-50%

Izinkondlo zezingane 2

R32,50

You save R32,50

421 in stock

421 in stock

Add to wishlist

Lolu hlu lwesibili lwamavesi akhethelwe abafundi abasebancane luthinta udaba lwezithuthi (Ibhayisikili, Ibhanoyi, Umkhumbi Nogandaganda), kanye nezinye zezilwane zaseplazini, ezasendle kanye nezifuywayo (Ukusenga izinkomo, Izimvu zikababa wami, Inyoni, Inkawu, Unogwaja, Inja Nekati). Kukhona nezinkondlo ezimayelana nokudla okunempilo, incwadi kanye nesicathulo. Konke lokhu kuvezwe ngezithombe ezidwetshiwe ezimbalabala. Izinkondlo zikhuthaza ulwazi lwabafundi ngezinto kanye nezilwane abahlangabezana nazo ezimpilweni zabo zansukuzonke.

Additional information