-50%

Izinkondlo zezingane 1

R32,50

You save R32,50

474 in stock

474 in stock

Add to wishlist

Lolu hlu lokuqala lwamavesi akhethelwe abafundi abasebancane lumayelana nempilo yomuntu ngqo kanye nendawo aphila kuyo. Luqukethe izihloko ezimayelana nomuntu (Mina), umama wami, umndeni, indlu nesikole, izinkathi ezine zonyaka (Ihlobo, Inkwindla, Ubusika kanye Nentwasahlobo), isihlahla, amanzi, kanye nelanga. Konke lokhu kuvezwe ngezithombe ezidwetshiwe ezimbalabala. Izinkondlo ziqukethe ubudlelwano basemndenini, futhi zidala ukwazisa nokubona ukubaluleka komndeni emphakathini, kanye nezakhi zesimo sendawo ezingesemvelo.

Additional information