-50%

Isonka esimnandi

R54,00

You save R54,00

802 in stock

802 in stock

Add to wishlist

UBuntu noQhayiya bafuna ukuzenzela imalana eyeyabo. Umakhulu ubacebisa ukuba batyale umbona egadini yabo. UBuntu noQhayiya baza kusebenzisa lo mbona ekubhakeni isonka ukuze basithengise kubahlobo babo nosapho. Ingaba bafuna ukuyenzani imali abayifumeneyo? Joyina amawele kwiphulo labo elonwabisayo loshishino.

Additional information