-50%

Eitopo e Tiisa Sekgotsi

R54,00

You save R54,00

1045 in stock

1045 in stock

Add to wishlist

Tsebo o batla ho kenela tlhodisano ya rakgwebo ya ipabolang mmarakeng. O na le tjantjello e kgolo empa o sokodiswa ke hore ha a na leano. O kopa thuso ho metswalle ya hae, e leng David le Lea. Mmoho ba tla ka leano le bohlale – la ho etsa papadi e bapallwang hodima boto eo ho yona dibapadi di ka hlodisanang mme tsa hapa moputso. Na ebe leano la bona le letle hore le ka ba hapela moputso? Tsamaisana le Tsebo le metswalle ya hae ha e le mona ba qala leeto le monate la ho ba beng ba kgwebo.

Additional information