-50%

Dikontshe tša Lamorena

R42,50

You save R42,50

662 in stock

662 in stock

Add to wishlist

Ge morekiši wa mokgotheng a sa fihle ka nako ya tlwaelo, Lamorena la mosetsana la go kgahliša la fetoga la manyami. O ikemišeditše go leta nakwana, le ge go le bjalo. Gomme o dira leswao leo le bego le se a letelwa la botho.

Additional information