Borakana o fumana lehae la molebe

R85,00

6 in stock

6 in stock

Add to wishlist

Borakana ke ntja e hlonameng le e bodutu, mme Pule le yena ke moshanyana ya hlonameng le ya bodutu. Ba kopana ka tshohanyetso mme ba ba le letsatsi le monate hammoho. Fumana hore ho bonolo jwang ho etsa motswalle ka boithabiso bo seng bokae le ka kgarafu e tletseng santa.

Additional information