-50%

Balwantshi ba megare

R45,50

You save R45,50

737 in stock

737 in stock

Add to wishlist

Kokwanatlhoko e e bofitlha e e bidiwang Covid19, e tlhodile leroborobo la bolwetse jo bo tletseng tshwaetsego thata lefatshe ka bophara. Kokwanatlhoko e, e anama ka bonako mo Aforika Borwa. Aa baithuti ba ga Morutabana Sibiya ba ka kgona go itshireletsa mmogo le ba bangwe kgatlhanong le kokwanatlhoko e le megare e mengwe e e bosula?

Additional information