Skippy le Zoom

R85,00

17 in stock

17 in stock

Add to wishlist

Dikgopanyana, Skippy le Zoom,di thusa kgopana e e senang legae mo letsatsi le le tsididi la mariga. Ba leka ka gotlhe go mmonna legapa le lentle le siame. Kwa bokhutlong, ditsala ka boraro di itumetse e bile di futhumetse.

Additional information