Iinkhafu zakaMbali ezinomlingo

R85,00

8 in stock

8 in stock

Add to wishlist

UMbali utlhuwile ngemva kobana umngani wakhe amthanda khulu uLily afudukile. UGogo uyazi bona kufanele enzeni. Uthatha uMbali umfundisa ukuluka iinkhafu. Akhange kumthathe isikhathi eside uMbali ukulemuka bona iinkhafu zinamandla wemilingo …

Additional information