Dikhafo tša semaka tša Nthabiseng

R85,00

4 in stock

4 in stock

Add to wishlist

Nthabiseng o nyamile ka morago ga gore mogwera wa gagwe wa potego, Pheladi, a huduge. Ke Koko fela yo a tsebago seo a swanetšego go se dira. Koko o dira gore Nthabiseng a thome go loga dikhafo tše dingwe. Ga se go tšeye nako ye telele pele Nthabiseng a utolla gore dikhafo di na le maatla a semaka …

Additional information