Dikhafo tsa ga Malebo tsa maleba

R85,00

2 in stock

2 in stock

Add to wishlist

Malebo o hutsafetse morago ga fa tsala ya gagwe e kgolo, Kele, e fuduga. Nkoko o itse sentle se a tshwanelang go se dira. O dira gore Malebo a loge dikhafo. E se kgale Malebo o lemoga gore dikhafo di na le matla a malepa …

Additional information