Boraono o iponna legae la leruri

R85,00

4 in stock

4 in stock

Add to wishlist

Boraono ke ntjwanyana e e hutsafetseng mme o jewa ke bodutu, le Lefa ke mosimane yo o hutsafetseng yo o jewang ke bodutu. Ba kopana mme ba nna le letsatsi le le monate mmogo. Bona gore go bonolo jang go itirela tsala ka tlhase ya boitumelo le garawe e e tletseng santa.

Additional information