Dijo tse pheditseng tse fepang mmele

R65,00

3 in stock

3 in stock

Add to wishlist

Dijo tse nang le phepo tse matlafatsang mmele di arotswe ka meroho, ditholwana, le dijo tse tletseng diprotheine, jwaloka mefuta e sa tshwaneng ya nama, mahe, tlhapi le dihlahiswa tse kang lebese le tjhisi. Ho boetse ho buuwa ka makotomane le dinawa, le dijo tse phehilweng tse kang sopho le motoho. Ho fana ka tsebo mabapi le divithamine le diminerale, hammoho le boleng ba phepo, melemo le ditsela tsa ho di lokisa. Baithuti ba boetse ba ithuta ka maroho eo ho jewang mahlaku a yona, metso le makgasi. Ho toboketswa bohlokwa ba metsi, paballo ya wona le boikwetliso e le karolo ya ho phela hantle mmeleng.

Additional information